کارگروه توسعه مدیریت

دومین کارگروه توسعه مدیریت زندانهای گیلان با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان گیلان ، کارگروه توسعه  مدیریت اداره کل زندانهای استان گیلان با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حسین زاده و نویری ، مدیر کل ، معاونین و روسای ستادی اداره کل زندانهای گیلان  در ستاد اداره کل با موضوع بررسی محور های مدیریت سرمایه انسانی،بهبود فضای کسب وکار وارتقای بهره ...

ادامه مطلب »

کارگروه توسعه مدیریت زندانهای گیلان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان گیلان ، جلسه کارگروه توسعه مدیریت در خصوص  پیرامون بررسی عملکرد و و نیز گزارش فعالیت های کمیته‌های مشخص در شاخصهای عمومی و تخصصی با محوریت ارتقاء سلامت اداری ،مسئولیت پذیری وپاسخگویی،بررسی شاخص های اختصاصی دستگاه وارایه راهکارهای مناسب جهت مستندسازی وبارگزاری عملکرد،  باحضور حسین زاده نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ...

ادامه مطلب »

جلسه کارگروه توسعه مدیریت با حضور عسکر پور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

  به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان گیلان ، جلسه کارگروه توسعه مدیریت با حضور عسکر پور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در سالن کنفرانس اداره کل زندانهای گیلان با حضور مدیر کل و روسای اداری برگزار شد ابتداي جلسه   آستینه رییس اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات  ، ضمن تقدير و تشكر ...

ادامه مطلب »

کارگروه توسعه مدیریت اداره کل زندانهای استان گیلان با حضور عسکر پور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در ستاد اداره کل برگزار شد

  به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان گیلان ، کارگروه توسعه  مدیریت اداره کل زندانهای استان گیلان با حضور عسکر پور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، مدیر کل ، معاونین و روسای ستادی اداره کل زندانهای گیلان  در ستاد اداره کل برگزار شد   در ابتداي نشست  آستینه رییس اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی ...

ادامه مطلب »

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل زندانهای گیلان به روایت تصویر

در آخرین هفته سال ۱۳۹۶ جلسه کارگروه توسعه مدیریت با حضور روسای ستادی ، کارشناسان زندانهای گیلان و عسکرپورنماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد

ادامه مطلب »

تحلیل و بررسی شاخصهای عمومی و اختصاصی عملکرد زندانها با حضور مدیر کل زندانهای گیلان بررسی شد

به گزارش روابط عمومی زندانهای استان گیلان ، جلسه تحلیل و بررسی شاخص های عمومی و اختصاصی عملکرد زندانهای گیلان با حضور مدیر کل ، معاونین و روسای ستادی در سالن کنفرانس برگزار شد در ابتدای جلسه آستینه رییس اداره  بازرسی زندانهای گیلان در خصوص اهمیت برش شاخص های اختصاصی ، اهداف برنامه عملیاتی اجرایی و مواردی که بتوان کمیت ...

ادامه مطلب »

کارگروه توسعه مدیریت اداره کل زندانهای گیلان با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی گیلان ،در مورخه   ۹۶/۸/۲۳   کارگروه توسعه مدیریت اداره کل زندانهای گیلان با حضور عسکرپور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل  و در این جلسه  نظرات و پیشنهادات لازم را در زمینه روند بهبود محور شاخص ها مطرح و پس از تبادل نظر جلسه فوق به ...

ادامه مطلب »

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل زندانهای گیلان برگزار شد

اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت در سال ۱۳۹۶ با حضور روسای ستادی زندانهای گیلان با حضور احدی ازکارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در محل سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی گیلان ،در این جلسه  ابتدا آستینه رییس اداره ارزیابی  عملکرد، بازرسی و پاسخگویی گزارش جامعی از ...

ادامه مطلب »