راهنمای استفاده افراد کم توان

راهنمای استفاده افراد کم توان

۱- برای افزایش سایز فونت و  بزرگنمایی صفحه از کلیدهای + Ctrl به صورت همزمان استفاده نمایید. ۲- برای کاهش سایز فونت و کوچکنمایی صفحه از کلیدهای   –  Ctrl به صورت همزمان استفاده نمایید  

ادامه مطلب »