بیانیه توافق سطح خدمات

بیانیه سطح توافق خدمات

بیانیه توافق سطح خدمات رسانی بیانیه سطح توافق خدمات بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات تارنمای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را به اطلاع میرساند:تارنمای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور امکان ثبت و پیگیری درخواست های انتقادات، پیشنهادات، شکایات را برای شما متقاضیان گرامی در قالب خدمات الکترونیکی فراهم نموده است. در قسمت ...

ادامه مطلب »