شناسنامه خدمت دستگاه

 

 

 

آموزش دادن زندانیان به صورت آموزشهای کلاسیک( تحصیلی و دانشگاهی) و آموزشهای مهارتهای حرفه ای

 

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه ۱

۱- عنوان خدمت: آموزش زندانیان (حرفه آموزی- کلاسیک) ۲- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

۳- ارائه دهنده خدمت نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نام دستگاه مادر:قوه قضائیه
۴- مشخصات خدمت شرح خدمت آموزش دادن زندانیان به صورت آموزشهای کلاسیک( تحصیلی و دانشگاهی) و آموزشهای مهارتهای حرفه ای
نوع خدمت     خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین -ارتقاء مهارتهای حرفه ای زندانیان در طول دوره محکومیت

رفع نیازهای آموزشی کارگاههای اشتغال تحت پوشش سازمان

ماهیت خدمت

حاکمیتی

    تصدی گری
سطح خدمت     ملی

منطقه ای

    استانی     شهری     روستایی
رویداد مرتبط با:     تولد    آموزش   سلامت    مالیات    کسب و کار     تامین اجتماعی    ثبت مالکیت
    تاسیسات شهری    بیمه    ازدواج    بازنشستگی    مدارک و گواهینامه­ها   وفات   سایر
نحوه آغاز خدمت     تقاضای گیرنده خدمت    فرارسیدن زمانی مشخص     رخداد رویدادی مشخص
    تشخیص دستگاه     سایر:  …
مدارک لازم برای انجام خدمت کارت ملی-  مدارک تحصیلی
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها –آیین نامه داخلی فنی حرفه ای- تفاهم نامه مشترک فنی حرفه ای و آموزش و پرورش و آموزش عالی
۵- جزییات خدمت آمار تعداد خدمت گیرندگان

نفر۸۰۰۰۰ خدمت گیرندگان در:  ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
تواتر     یکبار برای همیشه

۳  بار در:       ماه        فصل          سال

تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی پرداخت بصورت الکترونیک
. . .
۶- نحوه دسترسی به خدمت آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
www.
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
مراحل خدمت نوع ارائه رسانه ارتباطی خدمت
در مرحله اطلاع رسانی خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک                          سایر (باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری از طریق نامه نگاری و مکاتبه با سازمان های ذیربط
درمرحله ارائه خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

۷- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه نام سامانه های دیگر فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیکی
برخط

online

دسته­ای (Batch)
سیستم قضایی زندانیان اطلاعات شناسنامه ای و قضایی
۸-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای موردتبادل مبلغ (درصورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:
برخط

online

دسته­ای (Batch)
مراجع قضایی سامانه مدیریت پرونده ها اطلاعات قضایی زندانی     دستگاه

مراجعه کننده

سازمان فنی و حرفه ای کشور بانک اطلاعاتی سازمان فنی و حرفه ای نام دوره- اساتید – شرکت کننده ها – اعلام نمرات     دستگاه

مراجعه کننده

    دستگاه

مراجعه کننده

۹- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

۱-
۲-
۳-
. . . .
۱۰- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

اطلاع رسانی و ثبت نام اولیه
حضور در کلاس ها

 

 

 

 

 

 

صدور گواهینامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم: تلفن: پست الکترونیک: واحد مربوط:

 

ایجاد اشتغال در برای زندانیان به منظور تامین مخارج زندانی و خانواده هایشان

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه ۱

۱- عنوان خدمت: اشتغال زندانیان ۲- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

۳- ارائه دهنده خدمت نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نام دستگاه مادر:قوه قضائیه
۴- مشخصات خدمت شرح خدمت ایجاد اشتغال در برای زندانیان به منظور تامین مخارج زندانی و خانواده هایشان
نوع خدمت     خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین   زندانیان داوطلب کار در کارگاهها و مراکز اشتغال تحت پوشش سازمان زندانها
ماهیت خدمت

حاکمیتی

    تصدی گری
سطح خدمت     ملی

منطقه ای

    استانی     شهری     روستایی
رویداد مرتبط با:     تولد    آموزش   سلامت    مالیات    کسب و کار     تامین اجتماعی    ثبت مالکیت
    تاسیسات شهری    بیمه    ازدواج    بازنشستگی    مدارک و گواهینامه­ها   وفات   سایر
نحوه آغاز خدمت     تقاضای گیرنده خدمت    فرارسیدن زمانی مشخص     رخداد رویدادی مشخص
    تشخیص دستگاه     سایر:  …
مدارک لازم برای انجام خدمت رای اشتغال به کار زندانی از دادگاه و شورای طبقه بندی زندان
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها – اساس نامه بنیاد تعاون صنایع زندانیان
۵- جزییات خدمت آمار تعداد خدمت گیرندگان

۲۵۰۰۰  خدمت گیرندگان در:       ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
تواتر     یکبار برای همیشه

. . .  بار در:       ماه        فصل          سال

تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی پرداخت بصورت الکترونیک
. . .
۶- نحوه دسترسی به خدمت آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
www.
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
مراحل خدمت نوع ارائه رسانه ارتباطی خدمت
در مرحله اطلاع رسانی خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک                          سایر (باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری حضور فیزیکی زندانی جهت اشتغال ضروری است
درمرحله ارائه خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

۷- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه نام سامانه های دیگر فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیکی
برخط

online

دسته­ای (Batch)
سیستم قضایی زندانیان اطلاعات شناسنامه ای
۸-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای موردتبادل مبلغ (درصورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:
برخط

online

دسته­ای (Batch)
بانک پاسارگاد سامانه خرید و پرداخت الکترونیکی مشخصات زندانی-مبالغ دریافت و پرداخت     دستگاه

مراجعه کننده

مراجع قضایی سامانه مدیریت پرونده ها اطلاعات قضایی زندانی-صلاحیت اشتغال     دستگاه

مراجعه کننده

    دستگاه

مراجعه کننده

۹- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

۱-
۲-
۳-
. . . .
۱۰- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم: تلفن: پست الکترونیک: واحد مربوط:

 

                                                                 

ارائه خدمات حمایتی و تعامل با سازمانها و نهادهای حمایتی عمومی غیر دولتی و مردمی(مانند کمیته امداد امام خمینی، ستادهای دیه، انجمن های حمایت از زندانیان)

۱- عنوان خدمت:خدمات حمایتی ۲- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

۳- ارائه دهنده خدمت نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نام دستگاه مادر:قوه قضائیه
۴- مشخصات خدمت شرح خدمت ارائه خدمات حمایتی و تعامل با سازمانها و نهادهای حمایتی عمومی غیر دولتی و مردمی(مانند کمیته امداد امام خمینی، ستادهای دیه، انجمن های حمایت از زندانیان)
نوع خدمت     خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین   زندانیان محکوم مالی، خانواده زندانیان نیازمند، زندانیان  آزاد شده
ماهیت خدمت
 

حاکمیتی

    تصدی گری
سطح خدمت     ملی
 

منطقه ای

    استانی     شهری     روستایی
رویداد مرتبط با:        تولد    آموزش   سلامت    مالیات    کسب و کار     تامین اجتماعی    ثبت مالکیت
    تاسیسات شهری    بیمه    ازدواج    بازنشستگی    مدارک و گواهینامه­ها   وفات   سایر
نحوه آغاز خدمت     تقاضای گیرنده خدمت    فرارسیدن زمانی مشخص     رخداد رویدادی مشخص
       تشخیص دستگاه     سایر:  …
مدارک لازم برای انجام خدمت آزادی قطعی از زندان – مدارک فنی و حرفه ای – کارت پایان خدمت

 

قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها –قانون بودجه سنواتی
۵- جزییات خدمت آمار تعداد خدمت گیرندگان
 

۳۰۰۰نفرخدمت گیرندگان در:           ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
تواتر
 

یکبار برای همیشه                                           . . .  بار در:       ماه        فصل          سال

تعداد بار مراجعه حضوری  
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی پرداخت بصورت الکترونیک
   
   
   
۶- نحوه دسترسی به خدمت آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
www.
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:  
مراحل خدمت نوع ارائه رسانه ارتباطی خدمت
در مرحله اطلاع رسانی خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک                          سایر (باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری انعقاد قرداد همکاری با بانک عامل و معرفی مددجو به بانک عامل و دریافت تسهیلات وام اشتغال
درمرحله ارائه خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

۷- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه نام سامانه های دیگر فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیکی
برخط

online

دسته­ای (Batch)
سیستم قضایی زندانیان اطلاعات شناسنامه ای- سابقه -محکومیت
   
   
   
۸-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای موردتبادل مبلغ (درصورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:
برخط

online

دسته­ای (Batch)
قوه قضائیه CMS قوه قضائیه مشخصات فردی و قضایی زندانی و وضعیت در سامانه       دستگاه

مراجعه کننده

ستاد دیه اطلاعات مشتریان مشخصات فردی و قضایی زندانی و وضعیت در سامانه       دستگاه

مراجعه کننده

انجمن حمایت   مشخصات فردی و قضایی زندانی و وضعیت در سامانه       دستگاه

مراجعه کننده

۹- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

۱-
۲-
۳-
. . . .
۱۰- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

تقاضای زندانی  یا خانواده
مصاحبه با مددجو و دریافت اطلاعات
ارجاع به کمیته یا سازمان مربوطه
دریافت خدمات مشاوره ای و کمک مالی و غیر مالی
بازدید از محل سکونت در صورت نیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم: تلفن: پست الکترونیک: واحد مربوط:

انتقال زندانیان از زندان به زندانی دیگر (انتقال) و یا مبادله زندانی با کشورهای دیگر

۱- عنوان خدمت: مبادله زندانیان ۲- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

۳- ارائه دهنده خدمت نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نام دستگاه مادر:قوه قضائیه
۴- مشخصات خدمت شرح خدمت انتقال زندانیان از زندان به زندانی دیگر (انتقال) و یا مبادله زندانی با کشورهای دیگر
نوع خدمت     خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین   زندانیان  آزاد شده
ماهیت خدمت
 

حاکمیتی

    تصدی گری
سطح خدمت     ملی
 

منطقه ای

    استانی     شهری     روستایی
رویداد مرتبط با:     تولد    آموزش   سلامت    مالیات    کسب و کار     تامین اجتماعی    ثبت مالکیت
    تاسیسات شهری    بیمه    ازدواج    بازنشستگی    مدارک و گواهینامه­ها   وفات   سایر
نحوه آغاز خدمت     تقاضای گیرنده خدمت    فرارسیدن زمانی مشخص     رخداد رویدادی مشخص
    تشخیص دستگاه     سایر:  …
مدارک لازم برای انجام خدمت آئين نامه سازمان و دستورالعمل و فرمهاي لازم، مکاتبات با وزارت خارجه مربوط به تبادل زندانی

 

قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها
۵- جزییات خدمت آمار تعداد خدمت گیرندگان
 

. . . نفرخدمت گیرندگان در:       ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
تواتر
 

یکبار برای همیشه                                           . . .  بار در:       ماه        فصل          سال

تعداد بار مراجعه حضوری  
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی پرداخت بصورت الکترونیک
۴۰۰۰۰ریال  
   
   
۶- نحوه دسترسی به خدمت آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
www.
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:  
مراحل خدمت نوع ارائه رسانه ارتباطی خدمت
در مرحله اطلاع رسانی خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک                          سایر (باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری مراجعه جهت دریافت نامه ها و مکاتبات
درمرحله ارائه خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

۷- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه نام سامانه های دیگر فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیکی
برخط

online

دسته­ای (Batch)
سیستم قضایی زندانیان اطلاعات شناسنامه ای- سابقه –محکومیت-محل نگهداری
   
   
   
۸-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای موردتبادل مبلغ (درصورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:
برخط

online

دسته­ای (Batch)
قوه قضائیه CMS قوه قضائیه مشخصات فردی و قضایی زندانی و وضعیت در سامانه       دستگاه

مراجعه کننده

وزارت امور خارجه مکاتبه کاغذی         دستگاه

مراجعه کننده

۹- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

۱-
۲-
۳-
. . . .
۱۰- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم: تلفن: پست الکترونیک: واحد مربوط:

 

 انجام ملاقات از راه دور و تعیین نوبت ملاقات که شامل  تلفنی ،  حضوري و خصوصي ميباشد

۱- عنوان خدمت: ملاقات زندانیان با خانواده ۲- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

۳- ارائه دهنده خدمت نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نام دستگاه مادر:قوه قضائیه
۴- مشخصات خدمت شرح خدمت انجام ملاقات از راه دور و تعیین نوبت ملاقات که شامل  تلفنی ،  حضوري و خصوصي ميباشد
نوع خدمت     خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین   زندانیان  و خانواده های انها و وابستگان قضایی
ماهیت خدمت
 

حاکمیتی

    تصدی گری
سطح خدمت           ملی
 

منطقه ای

    استانی     شهری     روستایی
رویداد مرتبط با:     تولد    آموزش   سلامت    مالیات    کسب و کار     تامین اجتماعی    ثبت مالکیت
    تاسیسات شهری    بیمه    ازدواج    بازنشستگی    مدارک و گواهینامه­ها   وفات   سایر
نحوه آغاز خدمت     تقاضای گیرنده خدمت    فرارسیدن زمانی مشخص     رخداد رویدادی مشخص
    تشخیص دستگاه     سایر:  …
مدارک لازم برای انجام خدمت در دسترس بودن كليه الزامات قانوني- در دسترس بودن اطلاعات  و داده هاي اماري واز وضعيت قضائي  زندانيان- فرم درخواست ملاقات  پیوست  شماره- روئيت كارت ملاقات و یا  صدور كارت ملاقات براي متقاضيان جديد طبق فرایند- روئيت  كارت شناسائي معتبر  براي احراز  هويت واجدين شرايط –فرم های لازم

 

قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها – اساس نامه خدمات الکترونیک
۵- جزییات خدمت آمار تعداد خدمت گیرندگان
 

………خدمت گیرندگان در:       ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
تواتر     یکبار برای همیشه

 

. . .  بار در:       ماه        فصل          سال

تعداد بار مراجعه حضوری  
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی پرداخت بصورت الکترونیک
   
   
. . .  
۶- نحوه دسترسی به خدمت آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
www.
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:  
مراحل خدمت نوع ارائه رسانه ارتباطی خدمت
در مرحله اطلاع رسانی خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک                          سایر (باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری حضور فیزیکی جهت ملاقات ضروری است
درمرحله ارائه خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

۷- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه نام سامانه های دیگر فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیکی
برخط

online

دسته­ای (Batch)
سیستم قضایی زندانیان اطلاعات شناسنامه ای
   
   
   
۸-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای موردتبادل مبلغ (درصورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:
برخط

online

دسته­ای (Batch)
            دستگاه

مراجعه کننده

مراجع قضایی سامانه مدیریت پرونده ها اطلاعات قضایی زندانی-صلاحیت اشتغال       دستگاه

مراجعه کننده

            دستگاه

مراجعه کننده

۹- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

۱-
۲-
۳-
. . . .
۱۰- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم: تلفن: پست الکترونیک: واحد مربوط:

 

پذیرش زندانی در بدو ورود و انجام امور مربوط به نگهداری زندانی در طول دوره محکومیت

۱- عنوان خدمت: پذیرش و نگهداری زندانیان ۲- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

۳- ارائه دهنده خدمت نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نام دستگاه مادر:قوه قضائیه
۴- مشخصات خدمت شرح خدمت پذیرش زندانی در بدو ورود و انجام امور مربوط به نگهداری زندانی در طول دوره محکومیت
نوع خدمت     خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین   زندانیان
ماهیت خدمت
 

حاکمیتی

    تصدی گری
سطح خدمت     ملی
 

منطقه ای

    استانی     شهری     روستایی
رویداد مرتبط با:     تولد    آموزش   سلامت    مالیات    کسب و کار     تامین اجتماعی    ثبت مالکیت
    تاسیسات شهری    بیمه    ازدواج    بازنشستگی    مدارک و گواهینامه­ها   وفات   سایر
نحوه آغاز خدمت     تقاضای گیرنده خدمت    فرارسیدن زمانی مشخص     رخداد رویدادی مشخص
    تشخیص دستگاه     سایر:  …
مدارک لازم برای انجام خدمت برگه قرار محکومیت صادره از سوی مراجع قضایی

 

قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها
۵- جزییات خدمت آمار تعداد خدمت گیرندگان
 

۶۰۰۰۰۰نفرخدمت گیرندگان در:       ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
تواتر     یکبار برای همیشه

 

. . .  بار در:       ماه        فصل          سال

تعداد بار مراجعه حضوری  
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی پرداخت بصورت الکترونیک
   
   
   
۶- نحوه دسترسی به خدمت آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
www.
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:  
مراحل خدمت نوع ارائه رسانه ارتباطی خدمت
در مرحله اطلاع رسانی خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک                          سایر (باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری حضور فیزیکی جهت ملاقات گذراندن دوره محکومیت
درمرحله ارائه خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

۷- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه نام سامانه های دیگر فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیکی
برخط

online

دسته­ای (Batch)
سیستم قضایی زندانیان اطلاعات شناسنامه ای
   
   
   
۸-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای موردتبادل مبلغ (درصورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:
برخط

online

دسته­ای (Batch)
قوه قضائیه CMS قوه قضائیه مشخصات فردی و قضایی زندانی و وضعیت در سامانه       دستگاه

مراجعه کننده

            دستگاه

مراجعه کننده

            دستگاه

مراجعه کننده

۹- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

۱-
۲-
۳-
. . . .
۱۰- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم: تلفن: پست الکترونیک: واحد مربوط:

 

پاسخگویی به استعلامات قضایی ، آزادی مشروط، عفو، مرخصی، اعسار و پیگیری پرونده)

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه ۱

۱- عنوان خدمت: خدمات قضایی زندانیان ۲- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

۳- ارائه دهنده خدمت نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نام دستگاه مادر:قوه قضائیه
۴- مشخصات خدمت شرح خدمت پاسخگویی به استعلامات قضایی ، آزادی مشروط، عفو، مرخصی، اعسار و پیگیری پرونده)
نوع خدمت     خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین مراجع قضایی- دستگاههای همکار – خانواده زندانیان
ماهیت خدمت
 

حاکمیتی

    تصدی گری
سطح خدمت     ملی
 

منطقه ای

    استانی     شهری     روستایی
رویداد مرتبط با:     تولد    آموزش   سلامت    مالیات    کسب و کار     تامین اجتماعی    ثبت مالکیت
    تاسیسات شهری    بیمه    ازدواج    بازنشستگی    مدارک و گواهینامه­ها   وفات   سایر
نحوه آغاز خدمت     تقاضای گیرنده خدمت    فرارسیدن زمانی مشخص     رخداد رویدادی مشخص
    تشخیص دستگاه     سایر:  …
مدارک لازم برای انجام خدمت کارت ملی- شماره زندانی- درخواست مقامات ذیصلاح- درخواست وابستگان خانوادگی و قضایی پرونده بر اساس آیین نامه
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها – دستورالعمل خدمات الکترونیک
۵- جزییات خدمت آمار تعداد خدمت گیرندگان
 

……. خدمت گیرندگان در:       ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
تواتر     یکبار برای همیشه

 

. . .  بار در:       ماه        فصل          سال

تعداد بار مراجعه حضوری  
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی پرداخت بصورت الکترونیک
   
   
. . .  
۶- نحوه دسترسی به خدمت آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
www.
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:  
مراحل خدمت نوع ارائه رسانه ارتباطی خدمت
در مرحله اطلاع رسانی خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک                          سایر (باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری  
درمرحله ارائه خدمت     الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک                         ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس                پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی ذکر ضرورت مراجعه حضوری    جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

۷- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه نام سامانه های دیگر فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیکی
برخط

online

دسته­ای (Batch)
سیستم قضایی زندانیان اطلاعات شناسنامه ای و قضایی
   
   
   
۸-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای موردتبادل مبلغ (درصورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:
برخط

online

دسته­ای (Batch)
مراجع قضایی سامانه مدیریت پرونده ها اطلاعات قضایی زندانی       دستگاه

مراجعه کننده

            دستگاه

مراجعه کننده

            دستگاه

مراجعه کننده

۹- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

۱-
۲-
۳-
. . . .
۱۰- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

در خواست متقاضی

 

احراز هویت

 

انجام استعلام از سامانه

 

 

ارائه به متقاضی- ارسال به مراجع قضایی (بر اساس متن معرفی نامه متقاضی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم: تلفن: پست الکترونیک: واحد مربوط:

 

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*