شورای تحقیقات

با توجه به نقش و جایگاه پژوهش و فعالیت های تحقیقاتی در پیشبرد اهداف و سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه در قالب سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه کشور و با هدف استفاده از دانش و تجربیات علمی و پژوهشی اعضاء ” شورای تحقیقات سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور جهت توسعه امور تححقیقاتی و پژوهشی شکل گرفته است.

این شورا متشکل از مدیران ارشد سازمان، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و همکاران سازمانی از سوی رئیس سازمان برای مدت تعریف شده ای تعیین و در قالب جلسات ماهانه (در صورت دستور کار فوق العاده جلسات بصورت دو هفته یکبار تشکیل می شود.) به سیاستگذاری پژوهشی پرداخته می شود و اهم امور تحقیقات زندان ها را تحت نظر خواهند داشت.

چارت شورا به شرح ذیل میباشد:

رئیس شورا: ریاست شورا را ریاست سازمان بر عهده خواهد داشت.

جانشین رییس شورا: در مواقع ضرورت و در صورت عدم حضور ریاست شورا، جانشین وی حضور داشته و ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت. جانشین رییس، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان با تأیید رییس شورا می باشد.

اعضای شورا: اعضای شورای تحقیقات سازمان به پیشنهاد مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش و تأیید ریاست شورا در هر دوره به مدت دو سال تعیین می شوند.

اعضای برون سازمانی: از اعضا هیأت علمی دانشگاهها با حداقل مدرک دکترای با رزومه علمی قابل قبول خواهد بود. لازم است که در چهار حوزه تخصصی (علوم اجتماعی و فرهنگی، حقوق و جرم شناسی، علوم رفتاری و روانشناسی، روش تحقیق) حداقل یک عضو هیأت علمی حضور داشته باشد.

دبیر شورا:دبیر شورای تحقیقات سازمان مدیرکل دفترآموزش و پژوهش سازمان است که وظیفه پیگیری، راهنمایی و هدایت برنامه های پژوهشی را متناسب با دستورات و مصوبات شورای تحقیقات سازمان و شرح وظایف دفتر بر عهده خواهد داشت.

دبیرخانه شورا در سازمان: به منظور پیگیری دقیق و کامل مصوبات شورای تحقیقات سازمان دبیرخانه این شورا در محل اداره پژوهش دفتر آموزش و پژوهش مستقر است که با تشکیل پرونده های مربوط تمام اقدامات مورد نظر شورا را پیگیری و اجرا می نماید.

شورای تحقیقات استان: هر استان با ریاست مدیرکل و عضویت تعدادی از مسؤولان و کارشناسان و چند تن از اعضای هیات علمی استان مسؤولیت اظهارنظر اولیه و سایر اقدامات تعیین  شده مربوط به طرح¬های تحقیقاتی را بر عهده دارند.

رئیس شورای استانی: مدیرکل زندانهای استان به عنوان رئیس شورای تحقیقات استان وظیفه نظارت و هدایت امور تحقیقاتی در سطح استان را بر عهده خواهد داشت.

اعضای شورای استانی: پنج نفر عضو شورای تحقیقات استان توسط مدیرکل (و رئیس شورای تحقیقات استان) از میان کارکنان زندانهای استان با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد و داشتن حداقل ۳ سال سابقه خدمت در سازمان و علاقه مند به پژوهش و حداقل یک نفر عضو هیأت علمی از دانشگاه های استان، شناسایی و به دفتر آموزش و پژوهش معرفی می شوند و پس از تأیید دفتر، مدیرکل استان نسبت به صدور ابلاغ برای آن ها اقدام می نماید.

دبیر شورای استانی: از بین دو کاندیدایی که دارای تجارب مرتبط با امور پژوهشی و حداقل ۳ سال سابقه خدمت در سازمان هستند و به دفتر آموزش و پژوهش معرفی می شوند، یکی از آنها به عنوان دبیر شورای تحقیقات استان، انتخاب و با پست سازمانی کارشناس یا کارشناس مسؤول آموزش و پژوهش، پیگیری کلیه امور تحقیقاتی با نظارت ریاست شورای تحقیقات استان را بر عهده خواهد گرفت.

اعضای فعلی  این گروه عبارتند از :

۱- دکتر اصغر جهانگیر : رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به عنوان رئیس شورای تحقیقات

۲- دکتر مرضیه فرنیا : مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندان ها به عنوان عضو و دبیر شورای تحقیقات

۳- دکتر عباس مسجدی آرانی : عضو هیات علمی و مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان عضو شورای تحقیقات

۴- دکتر رمضانعلی قادری ثانوی :عضو هیات علمی گروه آموزشی مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به عنوان عضو شورای تحقیقات

۵- دکتر جعفر بوالهری : رئیس دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران به عنوان عضو شورای تحقیقات

۶- نوراله سلطانی : دادیار دادسرای انتظامی قضات و رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی قضاء به عنوان عضو شورای تحقیقات

۷- خسرو قهرمانی : معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان ها به عنوان عضو و نایب رئیس شورای تحقیقات

شایان ذکر است اعضای شورای تحقیقات به مدت دو سال منصوب میشوند.

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*