دومین کارگروه توسعه مدیریت زندانهای گیلان با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان گیلان ، کارگروه توسعه  مدیریت اداره کل زندانهای استان گیلان با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حسین زاده و نویری ، مدیر کل ، معاونین و روسای ستادی اداره کل زندانهای گیلان  در ستاد اداره کل با موضوع بررسی محور های مدیریت سرمایه انسانی،بهبود فضای کسب وکار وارتقای بهره وری واستقرار نظام مدیریت عملکرد  و ارایه راهکارهای مناسب جهت مستند سازی و بارگذاری عملکردها برگزار شد

ابتدا جمشید آستینه رییس اداره بازرسی اداره کل زندانهای استان گیلان ، ضمن ارایه برنامه های اجرایی و در حال پیگیری در خصوص ساز و کارهای مناسب برای اجرایی نمودن تکالیف و وظایف محوله سازمانی و برگزاری نشست ها ،  کمیته های تخصصی و همچنین دیگر   موارد گفت: با برگزاری جلسات متعدد و کارگروه های تخصصی مدون به دنبال این هستیم تا به بهترین طرق ممکن ساختارهای مشخص شده از سوی سازمان مدیریت برنامه ریزی را در زمینه هایی چون ،  فناوری مدیریت ، دولت الکترونیک ،سرمایه های انسانی ،  صیانت و تکریم را با بالاترین درصد برنامه های عملیاتی اجرا نموده تا توان کمی و کیفی توسعه عملکرد دستگاه متبوع را گسترش دهیم  

در ادامه رضا محمدی اصل مدیر کل زندانهای استان گیلان ، ضمن تشکر از حسین زاده و نویری نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارایه راه کارهای مناسب اجرایی گفت : می بایست با ارایه بهترین برنامه های اجرایی ساختاری قوی و توانمند در نظام اداری داشته باشیم و با داشتن جلسات مشترک در بهبود و توان افزایی ارتقای کیفیت خدمات ، رضایت مندی ارباب رجوع و خدمت رسانی بهتر را از انحای گوناگون ارایه داده تا در مسیر اجرای صحیح برنامه های کارگروه توسعه مدیریت برای رسیدن به موفقیت گامهای مثبتی برداریم

درپایان  حسین زاده و نویری نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان ، نحوه اجرا و مصوبات قبلی کارگروه توسعه و اهداف آن  را مورد بحث و بررسی قرار دادند  
 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*