داشتن بیانیه حریم خصوصی و بیانیه راهبرد مشارکت

داشتن بیانیه حریم خصوصی و بیانیه راهبرد مشارکت

هر سازمانی برای تحقق اهداف، اجرای ماموریت ها و ارائه خدمت به مردم نيازمند توجه به تمامي مخاطبان خود مي باشد. بديهي است بدون توجه مردم و بدون دريافت بازخوردهاي حاصل، تعاملات دوسويه و انتخاب راهبردهاي ارائه خدمت، سخت و ناممکن مي گردد. ارائه خدمت به نحو شايسته زماني امکان پذير است که مخاطب، ميزان رضايتمندي خود را از دريافت خدمات اعلام، تعامل و مشارکت خود را كامل نمايد. سازماني در ارائه خدمت موفق تر است كه بتواند نظرات، پيشنهادها و انتقادهای مخاطبان خود را دريافت و بر اساس آن راهبردهاي مناسب جلب رضايت را در چارچوب قانون اتخاذ نمايد.

در این راستا سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ­ها، آیین نامه­ ها، دستورالعمل ­ها و ضوابط اجرايي و … را پس از انتشار در تارنماي دستگاه به آدرس http://prisons.ir از طريق درگاه الکترونيک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دريافت نظرها و انتقادهای سازنده مردمي، نسبت به اصلاح و در صورت نياز ابلاغ مجدد آن اقدام مي­ نمايد .

شما مخاطب گرامی می توانید هرگونه نظر ، انتقاد و پیشنهاد خود را به يکي از روش های زير اعلام نماييد .

۱- ارسال به پست الکترونیکی سازمان به آدرس info@prisons.ir

۲- پر کردن فرم مربوطه در سامانه انتقادات و پیشنهادات سازمان به آدرس http://prisons.ir